Projekt mySASY

Představení

► 2020/04/10: ► Jaká je filozofie mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/10: Kdo diagnostiku mySASY využívá? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/24: Jakým způsobem je diagnostika mySASY zastoupena ve vytrvalostních a jiných sportech? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/11: Jak začít s používáním diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/17: Kde hledat informace o použití diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/28: Kteří známí sportovci využívají diagnostiku mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/29: Jaké chyby v použití diagnostiky mySASY jsou nejčastější? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/14: Na čem aktuálně pracují autoři diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/18: Freemium - co znamená toto označení obchodního modelu? (Odpověď naleznete zde)

Hardware

► 2020/03/30: Rozumí si chytré hodinky s diagnostikou mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/07: Jaké technické vybavení vyžaduje diagnostika mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/16: Jak je to s kompatibilitou hrudních pásů a diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/12: Můžete hrudní pás mySASY používat společně s vaším wattmetrem, sporttesterem atd.? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/11/18: Co dlišuje běžně používané sporttestery a měřiče tepové frekvence od zařízení mySASY? (Odpověď naleznete zde)

Způsob měření

► 2018/12/30: Jak probíhá měření variability srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/19: Jaká je časová náročnost měření a v jakém stavu je vývoj zkráceného měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/15: Čím je určena časová náročnost zkráceného a dlouhého měření? (Odpověď naleznete zde)

Software

► 2019/11/13: Rozumí si diagnostika mySASY a operační systém Windows? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/04: Je možné naměřená data "hromadit" v aplikaci? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/18: Je možné propojit prostředí maSASY s jinými službami - např. s prostředím Garmin Connect? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/19: Je možné sdílet / komentovat / zveřejňovat naměřené údaje na sociálních sítích? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/14: Co se zobrazuje v aplikaci my SASY v průběhu měření variability srdeční frekvence? Jaký význam mají velikost sloupců a různé barvy? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jaký význam mají a co ovlivňují metadata zadávaná uživatelem po každém ranním měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/12: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých kvadrantů v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/14: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých souřadnicových os v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/20: V jakém stavu je vývoj aplikace v souvislosti se zkráceným měřením? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/14: V jakém vztahu jsou zlrácené a dlouhé měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/22: V aplikaci je možné přepnout na tzv. "heath mapu". Co je to? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Je možné zpětné určení tréninkového profilu z dříve získaných dat z ranních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/11: Je možné sdílet data mySASY s jinými aplikacemi? (Odpověď naleznete zde)

Praktické použití / týmové použití

► 2020/04/04: Kteří konkrétní trenéři využívají týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/03: Jakým dalším způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/02: Jakým způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/01: Jaké způsoby komunikace má k dispozici trenér a svěřenec? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/3/31: Co označují pojmy "týmový účet" a "trenérský účet"? (Odpověď naleznete zde)

Praktické použití / individuální použití

► 2019/03/13: Je možné využít data z prvních měření a nebo je třeba počkat na minimální počet 15ti měření a stanovení tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/16: Ovlivní výsledný výpočet tréninkového profilu čas po který sbíráte 15 úvodních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/20: Jak se do naměřených hodnot promítne čas ranního měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/07: Jak se do ranních hodnot promítnou dopolední a pozdně večerní tréninky? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/17: Jak a po jakém čase dochází k aktualizaci tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/20: Čím je způsobeno kolísání parametru "funkční věk"? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/05: Jak se pohybují hodnoty parametru "funkční věk" u výkonnostních sportovců? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/21: Jaké informace poskytuje umístění naměřených údajů v grafu a jaké jejich barva? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/25: Sledovat či nesledovat výsledky měření v den závodu? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Jak se liší záznam variability srdeční frekvence u sportovce a nesportovce? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Který parametr je nejvhodnější pro řízení sportovního tréninku? (Odpověď naleznete zde)

Tréninková doporučení

► 2019/04/17: Co vše ovlivňuje variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: Jak velký vliv mají různé faktory na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: A jak konkrétně je to se stresem a jeho vlivem na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/08: Je možné z naměřených hodnot rozpoznat blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/26: Které složky sportovní přípravy nejčastěji opomíjíme? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jak vznikají doporučení generovaná aplikací mySASY? (Opověď naleznete zde)

► 2019/11/17: Mám realizovat měření také v odpočinkovém období tréninkového roku? (Opověď naleznete zde)

► 2019/11/20: Odpočinkové období končí, kdy se vrátiti k pravidelnému měření? (Opověď naleznete zde)

► 2019/12/01: Jaký je pohled na využití diagnostiky mySASY z hlediska periodizace tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaké mýty přetrvávají v oblasti sportovní přípravy? (Odpověď naleznete zde)

Tvorba tréninkových plánů

► 2019/04/26: V jakém vztahu jsou objem tréninku a intenzita tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Jak pracovat s individuálními dispozicemi a odhalit riziko přetrénování? (Odpověď naleznete zde)

Regenerace

► 2018/11/24: Jak chápat pojmy aktivní regenerace a pasivní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/19: Jaká je souvislost mezi kvalitou spánku a úrovní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/09: Jakým způsobem působí na náš organismus tréninkové volno? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/15: Jak se do naměřených hodnot promítne nemoc a blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/16: Jaký vliv na úroveň regenerace má vířivka? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/17: Jaký je význam spánku jako regenerační aktivity? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/22: Kdy má ještě trénink smysl a kdy už je zbytečný? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/23: Podpoří aktivní regeneraci intervaly o maximální intenzitě? (Odpověď naleznete zde)

Různé

► 2020/04/09: Automaticky generované tréninkové plány - efektivní, nebo slepá cesta? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/08: V čem spočívá soutěž skupiny uživatelů diagnostiky mySASY na stránkách Strava.com? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/10: Jaké další systémy pracují s variabilitou srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/23: Komu je určen on-line vzdělávací kurz mySASY(Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/24: Jakým způsobem se mySASY prezentuje na Cyklokongresu? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/13: Jsou veřejné prezentace systému mySASY ještě efektivním nástrojem propagace? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/12: On-line semináře mySASY - jaké jsou zkušenosti a jaké jsou další vize? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaká očekávání jsou spojena se vstupem nového investora do projektu mySASY? (Odpověď naleznete zde)