Kalendář

7.11.2018 - 20:30 hod - Ondřej Vojtěchovský - Nejčastější chyby v cyklistickém tréninku, poradna

videoseminář bude odvysílán v náhradním termínu

S cyklistickým trenérem Ondřejem Vojtěchovským budeme komentovat nejčastější prohřešky trénujících cyklistů. Budeme hovořit o trendech a o vývoji na poli teorie sportovní přípravy; zastavíme se u struktury tréninkového roku a klasického schématu vytrvalost - síla - rychlost; zaměříme se na rozvoj slabých stránek v závislosti na individuálních dispozicích a na věku. Pohovoříme o konkrétních tréninkových prvcích a jejich efektivitě. Komentovat budete také další konkrétní dotazy zaslané diváky.