Archiv 2017

OnAir 43 - Ondřej Vojtěchovský  - Laktát a laktátová křivka

Videoseminář s cyklistickým trenérem Ondřejem Vojtěchovským, ve kterém jsme se věnovali laktátové křivce, metodice testování, přenositelnosti výsledků, praktickému využití výsledků, změnám laktátové křivky v čase v závislosti na věku, změnám laktátové křivky v čase v závislosti na trénovanosti, fázích ročního tréninkového cyklu atd. Přiblížili jsme rozdíly mezi vrcholovými sportovci a "běžnými smrtelníky". Rozebrali jsme funkční parametry, které je možné rozvíjet pravidelným tréninkem a ty, které jsou dány dědičně, geneticky atd.

OnAir 42 - Robert Kleiner - Trénink podle wattů II

Má smysl používat wattmetr při ryze objemovém, najížděcím tréninku? Kdy (v závislosti na věku a času na trénink) zvažovat pořízení wattmetru a kdy se jedná o zbytečnou investici? Jsou údaje z různých systémů měření výkonu přenositelné? Jak pracovat s wattovými záznamy ze závodů? Tyto a mnohé další otázky dorazily po odvysílání videosemináře s Robertem Kleinerem. Téma tréninku podle wattů vzbudilo takový ohlas, že na něj navazujeme tímto 2. dílem.

OnAir 41 - Jan Novota - Tréninkové kempy

Najíždění jarních kilometrů v zahraničí se stává stále více součástí tréninku nejen ambiciózních závodníků, ale i ryzích hobby cyklistů, kteří závody vnímají spíše jako společenské akce, na kterých se setkají se svými kamarády, přáteli. O své mnohaleté zkušenosti s pořádáním zahraničních cyklistických tréninkových kempů se s vámi podělil Jan Novota. Ve videosemináři vás seznámil s místy, podmínkami, terény, zázemím, nápní atd. akcí, které můžete brát v úvahu ve chvíli, kdy budete plánovat svou dovolenou, či svůj trénink. V obecné rovině zazněly informace o přínosu, délce, struktuře a specifikách intenzivních, několikadenních tréninkových bloků a jejich vlivu na trénovanost organismu a výkonnost. 

OnAir 40 - Robert Kleiner - Trénink podle wattů

Dva námi realizované videosemináře se vztahovaly k wattmetrům a wattům. J. Dostal se věnoval problematice zátěže z pohledu fyziologa, P. Mikez se zaměřil na wattmetry z pohledu technického. Dosud tak máme mezeru v praktickém využití wattmetrů, kterým je plánování, vedení a vyhodnocení cyklistického tréninku s využitím wattmetrů. Tuto mezeru jsme se pokusili vyplnit společně s R. Kleinerem. Zaměřili jsme se na praktické použití wattmetrů a vycházíme ze zkušeností trenéra a zároveň z vašich dotazů.

OnAir 39 - Jan Novota - Příprava na závod, Tour de Zeleňák

Jak trénovat v týdnu před závodem? Jaká specifika má trénink v případě, že chceme podat optimální výkon v jeden konkrétní den? Jak vhodně nakombinovat čes věnovaný tréninku a odpočinek? Které tréninkové prvky to plánů zařadit a kterým se vyvarovat? Jakým jídelníčkem a jakými doplňky můžeme svou přípravu podpořit? Nejen na tyto otázky odpovíme ve videosemináři, který bude obecně platné informace aplikovat na konkrétní akci - závod Tour de Zeleňák. Pro sebe cenné informaci si tak budou moci odnést jak cyklisté připravující se na závody, tak účastníci konkrétního závodu Tour de Zeleňák.

OnAir 38 - Michael Moureček - FESTKA / stavba jízdních kol na míru

Povídání o stavbě kol a všem, co s touto problematikou souvisí. Jaké materiály se při jejich výrobě používají? Co patří mezi hlavní výhody a co mezi nedostatky jednotlivých materiálů? Může karbonový rám konkurovat hliníkovému i ve své odolnosti? Má už karbon svého nástupce? Podrobně vám představujeme značku FESTKA a necháváme vás nahlédnout do zákulisí této dynamické firmy. Jak firma přistupuje ke svým zákazníkům? Co vše nabízí a jakou poptávku dokáže uspokojit? Jaká je historie firmy a vize jejího dalšího rozvoje? Výčet otázek není konečný. Pouze ilustruje jakým směrem jde rozhovor s jedním ze zakladatelů firmy Michaelem Mourečkem.

OnAir 37 - Pavel Mikez - Vše o wattmetrech

Co vám může trénink podle wattmetru nabídnout? Jaké různé systémy měření existují? Jak řeší měření výkonu různí výrobci? Co se na trhu aktuálně nabízí? Které zařízení bude vyhovovat vašim specifickým potřebám? Jaká jsou úskalí spojená s pořízením wattmetru? Jak je to s přesností měření výkonu? Nejen na tyto otázky odpoví náš videoseminář.

OnAir 36 - Ondřej Vojtěchovský - Specifika tréninku - věk, disciplína, intervaly.

V 60 minutách přibližujeme specifika tréninku cyklistů různých věkových skupin a přibližujeme změny, ke kterým dochází v organismu a na které je třeba reagovat. Věnujeme se také termínu "intervalový trénink" a některé konkrétní příklady intervalů blíže popisujeme. V závěru videosemináře jsou popsány specifika v tréninku u vyznavačů MTB závodů, silničních závodů atd.

OnAir 35 - Jiří Dostal - Poradna

Videoseminář byl postaven na dotazech zaslaných diváky. Přehled otázek, které jsou ve vysílání komentovány naleznete zde.

OnAir 34 - Vojtěch Hačecký - Profesionální cyklistika

Rozhovor s profesionálním cyklistou Vojtěchem Hačeckým o životě profesionála, tréninku, sportovních plánech, funkčních parametrech, o životě.

OnAir 33 - Dagmar Lisá (Mostecká) - Posilování

Seminář se věnuje posilování, ovšem ne tomu zaměřenému na objem svalů, ale spíše na nápravu držení těla, zlepšení pohybových stereotypů, zapojení centra těla a na celkové funkční zpevnění. Takový způsob cvičení by měl fungovat nejen jako nástroj pro zlepšení síly, ale hlavně jako prevence či terapie mírných bolestí pohybového aparátu. Ukazujeme si i typicky nevhodná cvičení a jakým způsobem je nahradit výhodnějším a efektivnějším cvikem.

OnAir 32 - Blanka Procházková - Poradna

Videoseminář je věnován dotazům diváků, kteří se mohli ptát na cokoli co je zajímá z oblasti výživy, doplňků výživy, zdravého stravování, jídelníčku, nutričních hodnot potravin atd. Uvedený výčet představuje témata, kterým se ve svých pořadech v uplynulých měsících věnovala nutriční terapeutka Blanka Procházková. K nim směřovaly dotazy diváků, na kterých v 60ti minutách reaguje.