Archiv 2014

OnAir 08 - Dagmar Mostecká - CoreTraining

Jaké místo má v tréninku cyklistů posilovna? Jaká obecná doporučení mají brát v úvahu cyklisté ve chvíli, kdy do svého tréninkového plánu zařadí posilovací trénink? Videoseminář vám nabízí odpovědi nejen na výše uvedené otázky. Věnuje se v širších souvislotech posilování, posilování jádra, kompenzaci jednostranné zátěže. Popsán je i zásobník doporučených cviků.

OnAir 07 - Ondřej Vojtěchovský - Systematický trénink III.

Efektivní trénink podle tréninkového plánu, charakteristika aktuálního období z pohledu ročního tréninkového plánu, přehled doporučených / klíčových tréninkových prvků, specifika přípravy v přechodném období, specifika tréninku pro cyklisty různých výkonnostních úrovní, živá on-line poradna pro přihlášené uživatele.

OnAir 06 - Ondřej Vojtěchovský - Regenerace

Podstata a význam regenerace, odpočinek stejně důležitý jako trénink, zařazení různých regeneračních prostředků do přípravy v různých fázích ročního tréninkového cyklu, zařazení regeneračních prostředků do tréninku v různých fázích dne, představení regeneračních prostředků určených pro cyklisty, elektrostimulátory a jejich využití v cyklistice.

OnAir 05 - Ondřej Vojktěchovský - Nejčastější chyby v tréninku cyklistů

Přehled nejčastějších chyb vztažený k různým obdobím ročního tréninkového cyklu a k různým výkonnostním skupinám cyklistů. Práce s chybami a jejich prevence. Evidence tréninkových aktivit jako nástroj pro efektivní rozvoj výkonnosti.

OnAir 04 - Dagmar Mostecká - Strečink

Podstata a význam strečinku, zařazení strečinku do přípravy v různých fázích ročního tréninkového cyklu, strečink jako vhodný doplněk k různým sportovním aktivitám, zařazení strečinku do tréninku v různých fázích dne, představení sestavy cviků určených pro cyklisty, přehled doporučení a pojmenování nejčastějších chyb při strečinku.

OnAir 03 - Jan Papušek - Výživa a pitný režim

Vztah pojmů racionální výživa / zdravá výživa / výživa sportovce / výživa cyklisty. Výživa a pitný režim ve vztahu k ročnímu tréninkovému plánu, ukázka vzorového jídelníčku. Výživa a pitný režim v průběhu výkonu, doplňky výživy, doplňky výživy ve vztahu k ročnímu tréninkovému plánu.

OnAir 02 - Ondřej Vojtěchovský - Systematický trénink

Systematický trénink - efektivní trénink podle tréninkového plánu, charakteristika aktuálního období z pohledu ročního tréninkového plánu, přehled doporučených / klíčových tréninkových prvků, specifika přípravy v závodním období (rozjetí před závodem), specifika tréninku pro cyklisty různých výkonnostních úrovní.

OnAir 01 - Ondřej Vojtěchovský - Tréninkové prvky

Úvodní videoseminář zaměřený na prezentaci celého cyklu. Seznámení se základní terminologií úžívanou v tréninkovém plánování. Seznámení s různými cyklistickými tréninkovými prvky a podrobný popis jejich provedení.